Dokumenty do pobrania

TREŚĆ DOKUMENTU

POBIERZ
Treści ogólne  
Deklaracja członkowska
Regulamin składek UKS Żoliborz
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego (Word)
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego (pdf)
Zasady rekrutacji do klasy sportowej 2013 - interdyscyplinarne
Osiągnięcia zawodników UKS Żoliborz w pływaniu
Osiągnięcia zawodników UKS Żoliborz w piecioboju nowoczesnym
Regulamin obozu sportowego UKS Żoliborz
Statut klubu
Oferta dla przyszłych sponsorów klubu
Pierwsza decyzja o wpisie klubu do Ewidencji UKS m.st. Warszawy
   
Pisma  
Pismo do Walnego Zebrania Członków PZPNow
Pismo do Pani Minister Sportu Joanny Muchy nt. sytuacji w PZPNow